Πελατολόγιο

Η ISM SECURITY S.A. φυλάσσει πολυάριθμους επαγγελματικούς χώρους, εγκαταστάσεις εταιρειών Logistics, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, κ.λπ., ενώ, παράλληλα, συνεργάζεται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με ποικίλες κατασκευαστικές, φαρμακευτικές και ναυτιλιακές εταιρείες σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

xartis