Τύπος πελατολογίου

 • 30%

  Εταιρείες Logistics

 • 20%

  Κατασκευαστικές Εταιρείες

 • 30%

  Τράπεζες

 • 20%

  Ξενοδοχειακές Μονάδες