ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η εταιρεία μας παρέχει πάσης φύσεως Υπηρεσίες Φύλαξης, Επιτήρησης και Προστασίας, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στον τομέα Εμπορίας, Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Συντήρησης Συστημάτων Ασφάλειας, Συναγερμών και Πυρασφάλειας.

Επιπλέον, η ISM SECURITY παρέχει Υπηρεσίες Συνοδείας Εμπορευμάτων και Αποστολών, καθώς και γενικές και Ειδικές Υπηρεσίες Προστασίας Προσώπων και Περιουσίας και Ειδικές Υπηρεσίες Φύλαξης Περιουσιακών Στοιχείων.

Ειδικότερα, η εταιρεία μας παρέχει το σύνολο των δυνητικών υπηρεσιών που προβλέπονται από νόμο που διέπει τη λειτουργία μας, ήτοι:

 1. Επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων
 2. Προστασία φυσικών προσώπων
 3. Ασφαλή μεταφορά με ειδικά διαμορφωμένα τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών, αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων
 4. Προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων
 5. Έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις εγκαταστάσεις αυτών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής
 6. Συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης
 7. Συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους
 8. Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων
 9. Εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφάλειας και συναγερμού
 10. Εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και
 11. Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφάλειας.

Η ISM SECURITY δραστηριοποιείται ενεργά σε όλη την Ελλάδα, με συνεχή ανάπτυξη, επέκταση και διεύρυνση σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Σχεδιάζουμε το πλάνο της ασφάλειάς σας, προσαρμοσμένο απόλυτα στις ανάγκες σας

Κατά το σχεδιασμό ασφάλειας λαμβάνουμε υπόψη:

 • Την εκτίμηση κινδύνων και την αξιολόγηση τρωτότητας
 • Την αξία και την κρισιμότητα των προστατευόμενων, των λειτουργιών τους και του υλικού
 • Το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας, βασισμένο στην ευαισθησία των στοιχείων που απαιτούν προστασία και στις γνωστές ικανότητες της απειλής
 • Οικονομικούς, νομικούς, ρυθμιστικούς, φυσικούς, γεωγραφικούς, επιχειρησιακούς και λοιπούς περιορισμούς
Σχεδιάζουμε το πλάνο της ασφάλειάς σας, προσαρμοσμένο απόλυτα στις ανάγκες σας

Κατά το σχεδιασμό ασφάλειας λαμβάνουμε υπόψη:

 • Την εκτίμηση κινδύνων και την αξιολόγηση τρωτότητας
 • Την αξία και την κρισιμότητα των προστατευόμενων, των λειτουργιών τους και του υλικού
 • Το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας, βασισμένο στην ευαισθησία των στοιχείων που απαιτούν προστασία και στις γνωστές ικανότητες της απειλής
 • Οικονομικούς, νομικούς, ρυθμιστικούς, φυσικούς, γεωγραφικούς, επιχειρησιακούς και λοιπούς περιορισμούς