ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ιστορικό

 

Η ISM SECURITY ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1999 ως εταιρεία Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας, καθώς και Εγκατάστασης και Συντήρησης Συστημάτων Ασφάλειας.

Σε μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη της λειτουργίας της πέτυχε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του συνεχώς αυξανόμενου πελατολογίου της, με αποτέλεσμα να έχει αναλάβει πολύ μεγάλα και σημαντικά έργα στον τομέα Φύλαξης και Ασφάλειας.

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι ο διαρκής στόχος της εταιρείας μας. Για αυτό, επενδύουμε συνεχώς στην απόκτηση, ενσωμάτωση και επικαιροποίηση τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με την άρτια οργάνωση και υποδομή, το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων. Ως επιστέγασμα αυτών των προσπαθειών, τα τελευταία χρόνια η ΙSM SECURITY διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά ασφάλειας, αναπτύσσοντας πρωτοποριακά προϊόντα και «χτίζοντας» την φήμη της πάνω στην αξιοπιστία, στην καινοτομία, στην ποιότητα και στην αξία των υπηρεσιών της.

Εταιρεία Security , Εταιρεία Security

Το όραμά μας

 

Το προσωπικό της εταιρείας μας είναι αυστηρά επιλεγμένο, υγιές, άρτια εκπαιδευμένο και ικανό να αντιμετωπίσει έκτακτα περιστατικά, στο πλαίσιο των ορίων που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Το προσωπικό μας διαθέτει την απαιτούμενη Άδεια Εργασίας που απαιτεί ο Νόμος περί ίδρυσης των Εταιρειών Παροχής Ασφαλείας (Ν.2518/97). Είναι προσωπικό μόνιμο μισθωτό και όχι ευκαιριακό. Αμείβεται σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Το όραμά μας

 

Το προσωπικό της εταιρείας μας είναι αυστηρά επιλεγμένο, υγιές, άρτια εκπαιδευμένο και ικανό να αντιμετωπίσει έκτακτα περιστατικά, στο πλαίσιο των ορίων που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Το προσωπικό μας διαθέτει την απαιτούμενη Άδεια Εργασίας που απαιτεί ο Νόμος περί ίδρυσης των Εταιρειών Παροχής Ασφαλείας (Ν.2518/97). Είναι προσωπικό μόνιμο μισθωτό και όχι ευκαιριακό. Αμείβεται σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Στρατηγικός στόχος

 

 

Στρατηγικός στόχος της εταιρείας μας μας είναι η καθιέρωσή μας σε ηγετική θέση στο χώρο της παροχής έξυπνων υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας.

Είναι γνωστό ότι η ασφάλεια αποτελεί πλέον βασική παράμετρο και πυλώνα ανάπτυξης. Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα επιχειρηματικά μέτωπα, εμφανίζει έντονα διεθνοποιημένο χαρακτήρα και αποτελεί για τους επαγγελματίες του χώρου ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον με ιδιαίτερες προκλήσεις, αλλά, παράλληλα, δημιουργώντας και νέες προοπτικές και ευκαιρίες. Ταυτόχρονα, με ταχείς ρυθμούς αυξάνονται και οι απαιτήσεις της αγοράς σε επαγγελματικές ικανότητες, αλλά και προσωπικές αρετές, που να αξιοποιούνται και να συνδυάζονται κατάλληλα, με στόχο την ανάπτυξη προσωπικοτήτων που να διακρίνονται τόσο από ευρεία επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση όσο και από διοικητικές ικανότητες. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας ασφάλειας, που υποστηρίζουν την ανθρώπινη δράση, είναι για εμάς βασική επιδίωξη.

Εστίαση στον πελάτη

 

Η εταιρεία μας με τη βοήθεια των άριστα εκπαιδευμένων στελεχών της, αλλά και εξωτερικών ειδικών συνεργατών:

  • Αναλύει και αξιολογεί της ανάγκες των πελατών της
  • Διασφαλίζει ότι οι ανάγκες αυτές είναι συμβατές με την υφιστάμενη νομοθεσία, όπου και εφόσον υπάρχει
  • Μετατρέπει τις απαιτήσεις των πελατών σε στόχους
  • Προγραμματίζει την υλοποίηση των στόχων.

Με τον τρόπο αυτό στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της ποσοτικά, χρονικά και ποιοτικά. Εφόσον, εκ των υστέρων διαπιστώσει ότι υπάρχουν παράπονα ή/και προβλήματα, μεριμνά μέσω κατάλληλων διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών και παρεμβάσεων, αφενός μεν να ικανοποιηθεί ο πελάτης, αφετέρου δε τα όποια προβλήματα να μην επαναληφθούν.