ΚΑΡΙΕΡΑ

Επιλογή & σύνθεση προσωπικού

 

Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια των πελατών της, η ISM SECURITY εγγυάται για το προσωπικό ασφάλειας και τους ανθρώπους που το απαρτίζουν.

Απαραίτητα κριτήρια επιλογής προσωπικού θεωρούνται τα εξής:

 • Άδεια Security
 • Λευκό Ποινικό Μητρώο
 • Απολυτήριο Στρατού Ι1 Κατηγορίας (για τους άντρες)
 • Απολυτήριο Λυκείου (τουλάχιστον)
 • Χειρισμός και Γνώση Η/Υ
 • Ξένες Γλώσσες

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν βιογραφικό σημείωμα και προσκομίζουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Στη συνέχεια καλούνται σε συνέντευξη από το Διευθυντή Ασφάλειας και το Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, οι οποίοι, υποβάλλοντας εξειδικευμένες ερωτήσεις που έχουν συνταχθεί από ειδικούς επιστήμονες, εκτιμούν την καταλληλότητά τους και κρίνουν την ικανότητά τους να αναλάβουν υπηρεσία φύλαξης.

Κριτήρια – Προδιαγραφές

 

Το προσωπικό της εταιρείας μας είναι αυστηρά επιλεγμένο, υγιές, άρτια εκπαιδευμένο και ικανό να αντιμετωπίσει έκτακτα περιστατικά, στο πλαίσιο των ορίων που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

Το προσωπικό μας διαθέτει την απαιτούμενη Άδεια Εργασίας που απαιτεί ο Νόμος περί ίδρυσης των Εταιρειών Παροχής Ασφαλείας (Ν.2518/97). Είναι προσωπικό μόνιμο μισθωτό και όχι ευκαιριακό. Αμείβεται σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Στείλε μας το βιογραφικό σου


  captcha

  Αποστολή
  Αποστολή